นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่มีผล:31 มีนาคม 2022

โปรดอ่านนโยบายฉบับนี้อย่างละเอียด  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และประกาศทางกฎหมายซึ่งได้ลงรายการไว้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว อธิบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้รวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้หรือในระหว่างการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเรา เป็นความตั้งใจของเราที่จะสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณซึ่งได้รับจากคุณ ตามความคาดหวังในด้านความเป็นส่วนตัวอย่างสมเหตุสมผล

เราไม่ได้อาศัย Privacy Shield แต่ยังคงรักษาภาระผูกพันต่อไปนี้ซึ่งเรากระทำเมื่อเราได้ให้การรับรองต่อ Privacy Shield เราปฏิบัติตาม EU-U.S. Privacy Shield Framework และ Swiss-U.S. Privacy Shield Framework ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งถูกถ่ายโอนจากสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ไปยังสหรัฐอเมริกา เราได้ให้การรับรองกับกระทรวงพาณิชย์ว่าเราปฏิบัติตามหลักการของ Privacy Shield (หลักการ) หากมีข้อขัดแย้งใด ระหว่างข้อกำหนดในหลักการและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หลักการจะมีผลบังคับใช้ หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Privacy Shield และดูใบรับรองของเรา โปรดเข้าไปที่https://www.privacyshield.gov/ เราอยู่ภายใต้อำนาจบังคับใช้และการสอบสวนของคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกา

ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ เราซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจของเว็บไซต์นี้เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ที่เก็บรวบรวมจากคุณบนเว็บไซต์นี้ หรือเพื่อดำเนินการหรือพัฒนาธุรกิจร่วมกับคุณ

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์นี้ เซิร์ฟเวอร์ของเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่สร้างจากเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์โดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

·       โดเมน

·       ที่อยู่ IP

·       วันที่ เวลา และระยะเวลาในการเข้าชมของคุณ

·       ประเภทของเบราว์เซอร์

·       ระบบปฏิบัติการ และ

·       การเข้าชมหน้าเพจ

 

เราไม่ได้ใช้ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัตินี้เพื่อพยายามที่จะระบุตัวคุณ แต่เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลที่คุณให้ไว้โดยความสมัครใจตามรายละเอียดด้านล่าง

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยทางเทคนิค โดยเฉพาะเพื่อป้องกันการโจมตีเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรา เราจึงจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ในช่วงเวลาสั้น เป็นไปไม่ได้ที่จะระบุตัวตนของบุคคลด้วยข้อมูลนี้ หลังจากช่วงเวลาสั้น ข้อมูลจะถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยการย่อที่อยู่ IP ที่ระดับโดเมน เพื่อไม่ให้สามารถอ้างอิงถึงผู้ใช้เป็นรายบุคคลได้อีก ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนนี้ยังมีการประมวลผลเพื่อจุดประสงค์ทางสถิติ เราไม่ได้เปรียบเทียบข้อมูลใด กับข้อมูลในฐานข้อมูลอื่น หรือส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม

ข้อมูลที่คุณให้
ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ทำธุรกิจกับเรา หรือต้องการที่จะทำธุรกิจกับเรา คุณอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราโดยความสมัครใจด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:

·       โดยการกรอกแบบฟอร์ม (เช่น แบบฟอร์ม ติดต่อเรา) บนเว็บไซต์ของเราหรือที่งานแสดงสินค้าหรือที่อื่นใดก็ตามที่เราดำเนินธุรกิจ

·       โดยการดาวน์โหลดเอกสารและ/หรือแอปพลิเคชันจากเว็บไซต์ของเรา

·       โดยการสมัครรับจดหมายข่าวหรือช่องทางสื่อสารอื่น

·       โดยการติดต่อกับเราทางโทรศัพท์ อีเมล หรือใช้รายละเอียดการติดต่อของเรา หรือ

·       โดยการสมัครงาน บรรจุเข้าทำงาน หรือฝึกงาน

โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เราอาจประกอบด้วยชื่อของคุณ ชื่อบริษัท ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดส่วนบุคคลต่าง ที่จำเป็นในการตอบคำถามหรือแก้ปัญหาข้อร้องเรียน ข้อมูลนี้จำเป็นสำหรับการทำสัญญากับคุณ (เช่น เมื่อคาดว่าจะมีการทำสัญญาการจ้างงาน หรือข้อตกลงในการสั่งซื้อหรือการให้บริการ เช่น การดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา) และการไม่ให้ข้อมูลใด อาจส่งผลให้เราไม่สามารถให้บริการหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ให้ตามที่ร้องขอ หรือพิจารณาการสมัครงานของคุณ

ข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลที่สาม
เรายังอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณและบริษัทที่คุณทำงานจากบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงบริการสื่อสังคมและบริการเพิ่มปริมาณข้อมูล

คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ที่มีตัวระบุ (ชุดตัวอักษรและตัวเลข) ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ส่งไปยังเว็บเบราว์เซอร์และข้อมูลที่เบราว์เซอร์เก็บไว้ เบราว์เซอร์จะส่งตัวระบุกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่เบราว์เซอร์ขอข้อมูลหน้าเพจจากเซิร์ฟเวอร์

คุกกี้อาจเป็นได้ทั้งแบบ ถาวร หรือ เซสชัน คุกกี้ถาวรจะถูกจัดเก็บโดยเว็บเบราว์เซอร์ และจะยังคงใช้ได้จนถึงวันหมดอายุที่กำหนดไว้ เว้นแต่จะถูกผู้ใช้ลบก่อนวันหมดอายุ ตรงข้ามกับคุกกี้เซสชันซึ่งจะหมดอายุเมื่อผู้ใช้ปิดเว็บเบราว์เซอร์

โดยทั่วไปแล้วคุกกี้จะไม่มีข้อมูลใด ที่สามารถระบุตัวผู้ใช้ แต่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับคุณอาจเชื่อมโยงกับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคุกกี้และรับมาจากคุกกี้

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่เก็บรวบรวมคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่คุณไม่จำเป็นต้องยอมรับคุกกี้ และอันที่จริงแล้วคุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อไม่ให้เบราว์เซอร์ยอมรับคุกกี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้รวมถึงวิธีตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ โปรดเข้าไปที่ www.allaboutcookies.org


ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคุกกี้ที่ใช้ในเว็บไซต์ของเราอยู่ในศูนย์การตั้งค่าคุกกี้สำหรับเว็บไซต์นั้น

 

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้ที่จำเป็นถูกจำแนกประเภทเป็นคุกกี้ที่ต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานขั้นพื้นฐานได้ คุกกี้เหล่านี้จำเป็นในการเข้าถึงคุณลักษณะต่าง ของเว็บไซต์ และคุณไม่สามารถเลือกที่จะยอมรับหรือยกเลิกคุกกี้เหล่านี้ได้

คุกกี้ประสิทธิภาพ

ไม่ใช่ทุกเว็บไซต์ของเราที่ใช้คุกกี้ประสิทธิภาพ เว็บไซต์ของเราที่ใช้คุกกี้ประสิทธิภาพจะระบุไว้ในศูนย์การตั้งค่าคุกกี้

คุกกี้ประสิทธิภาพคือคุกกี้ที่ใช้เป็นการเฉพาะเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าชม หน้าเพจของเว็บไซต์ที่มีการเข้าชมบ่อยที่สุด หรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดบนหน้าเว็บที่ผู้เข้าชมได้รับ คุกกี้เหล่านี้ตรวจสอบเฉพาะประสิทธิภาพของเว็บไซต์เมื่อผู้ใช้มีการโต้ตอบกับเว็บไซต์

คุกกี้การทำงาน

ไม่ใช่ทุกเว็บไซต์ของเราที่ใช้คุกกี้การทำงาน เว็บไซต์ของเราที่ใช้คุกกี้การทำงานจะระบุไว้ในศูนย์การตั้งค่าคุกกี้

คุกกี้การทำงานช่วยให้เว็บไซต์จดจำการตั้งค่าเว็บไซต์และตัวเลือกที่ผู้ใช้กำหนด ซึ่งได้แก่ชื่อผู้ใช้ ภูมิภาค และภาษา

คุกกี้กำหนดเป้าหมาย

ไม่ใช่ทุกเว็บไซต์ของเราที่ใช้คุกกี้กำหนดเป้าหมาย เว็บไซต์ของเราที่ใช้คุกกี้กำหนดเป้าหมายจะระบุไว้ในศูนย์การตั้งค่าคุกกี้

คุกกี้กำหนดเป้าหมาย (ซึ่งรวมถึงคุกกี้โฆษณา) ได้รับการออกแบบมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณบนอุปกรณ์ของคุณโดยเฉพาะ เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องที่คุณสนใจ

การตั้งค่าคุกกี้

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าคุกกี้ในศูนย์การตั้งค่าคุกกี้ของเรา ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับคุกกี้ที่จำเป็น ศูนย์การตั้งค่าคุกกี้จะบันทึกการตั้งค่าของคุณสำหรับการอนุญาตคุกกี้ ศูนย์การตั้งค่าคุกกี้จะควบคุมคุกกี้กำหนดเป้าหมายและคุกกี้ประสิทธิภาพที่ตั้งค่าไว้โดยเฉพาะเมื่อมีการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ที่จำเป็นไม่สามารถปิดใช้งานได้ และไม่สามารถใช้เครื่องมือเพื่อบล็อกคุกกี้บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของเราได้

คุณสามารถเข้าถึงศูนย์การตั้งค่าคุกกี้ได้ตลอดเวลา ในการเข้าชมเป็นครั้งแรก คุณสามารถเข้าถึงศูนย์การตั้งค่าคุกกี้ได้จากกล่องข้อความที่ปรากฎขึ้นโดยการคลิกที่ปุ่ม จัดการการตั้งค่าคุกกี้" จากนั้นคุณจะสามารถเข้าถึงศูนย์การตั้งค่าคุกกี้โดยการคลิกที่ไอคอนคุกกี้ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ

วิธีการใช้ข้อมูลของเรา

การประมวลผลทั้งหมด (เช่น การใช้) กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นมีความสมเหตุสมผลตาม "เงื่อนไข" ในการประมวลผล ในกรณีส่วนใหญ่ การประมวลผลจะมีความสมเหตุสมผลโดยยึดหลักที่ว่า:

·       คุณได้ยินยอมให้มีการประมวลผล

·       การประมวลผลมีความจำเป็นในการทำสัญญากับคุณหรือดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อทำสัญญา

·       การประมวลผลมีความจำเป็นสำหรับเราในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ

·       การประมวลผลอยู่ในผลประโยชน์ซึ่งชอบด้วยกฎหมายของเรา อยู่ภายใต้ผลประโยชน์และสิทธิขั้นพื้นฐานของคุณ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นผลประโยชน์ซึ่งชอบด้วยกฎหมายของเราในการใช้ข้อมูลซัพพลายเออร์ ลูกค้า และผู้ใช้เว็บไซต์ เพื่อดำเนินการและพัฒนากิจกรรมทางธุรกิจของเรากับพวกเขาและกับผู้อื่น

 

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อ:

·       ดำเนินการและพัฒนาธุรกิจของเราร่วมกับคุณและกับผู้อื่น

·       พัฒนาเว็บไซต์ และผลิตภัณฑ์และบริการของเราโดยทั่วไป

·       ปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความต้องการของผู้ใช้

·       จัดเตรียมเอกสารหรือการสื่อสารตามที่คุณร้องขอ

·       ติดต่อผู้ใช้เพื่อตอบคำถามหรือแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

·       จัดการกระบวนการสรรหา การบรรจุเข้าทำงาน หรือการฝึกงาน รวมทั้งพิจารณาใบสมัครงานและให้ข้อเสนอ

·       ให้บริการหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ต่าง ตามที่คุณร้องขอ และ

·       ส่งข้อมูลสื่อสารด้านการตลาดให้กับคุณ ซึ่งการที่เราทำเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เราเป็นส่วนหนึ่งของเครือบริษัทระดับโลก และจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับธุรกิจในเครือของเราเป็นครั้งคราว เรายังอาจมอบหมายผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (ซึ่งจะดำเนินการตามคำชี้แนะของเรา) เพื่อช่วยเราในการให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการแก่คุณ ในการดำเนินการและจัดการธุรกิจของเรา หรือในการจัดการและปรับปรุงเว็บไซต์นี้ และบุคคลที่สามเหล่านี้อาจต้องการเข้าถึงข้อมูลของคุณ

หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกถ่ายโอนจากภายนอก EEA ไปยังเครือบริษัทอื่นหรือไปยังผู้ให้บริการอื่น เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการคุ้มครองในระดับเดียวกับข้อมูลที่อยู่ภายใน EEA ซึ่งรวมไปถึงการทำข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูล โดยอาศัยข้อสัญญามาตรฐานที่ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป หรือโดยอาศัยการออกใบรับรองเช่น EU - US Privacy Shield สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครือบริษัทอื่นในสหรัฐอเมริกา (ประเทศที่ไม่ได้รับคำตัดสินจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปซึ่งพิจารณาว่าสหรัฐอเมริกาให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ) เราได้กำหนดข้อสัญญามาตรฐานที่ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ซึ่งคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนระหว่างเครือบริษัท คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการที่ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลของคุณภายนอก EEA โดยติดต่อเราผ่านลิงค์ติดต่อเราทางด้านล่าง AMETEK ยังคงมีความรับผิดภายใต้หลักการหากตัวแทนประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งครอบคลุมอยู่ในนโยบายฉบับนี้ จากการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด และการเข้าถึง การเปิดเผย การแก้ไข และการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการประมวลผล และลักษณะของข้อมูลดังกล่าว

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการขายบริษัทของเราหรือทรัพย์สินของเรา หรือสินทรัพย์ใด หรือสินทรัพย์ของบริษัทในเครือ ที่อาจเกิดขึ้นได้หรือเกิดขึ้นจริง ซึ่งในกรณีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่เราถือครองอยู่อาจเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ถูกโอนกรรมสิทธิ์

นอกจากนี้ เราจะตอบสนองต่อคำขอข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด หรือเมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลจำเป็นในการปกป้องสิทธิ์ของเรา และ/หรือปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรม คำสั่งศาล คำขอจากหน่วยงานกำกับดูแล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น


การตลาด, SMS และอีเมล
หากชอบด้วยกฎหมายและขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณในกรณีที่จำเป็น เราอาจสื่อสารกับคุณผ่านทาง SMS และอีเมลเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หากคุณต้องการยกเลิกการรับข้อมูลสื่อสารทางการตลาด โปรดใช้ลิงก์ ยกเลิกการสมัคร ที่ให้ไว้ในอีเมล หรือส่งข้อความ STOP ใน SMS ของเรา หรือติดต่อเราโดยตรงผ่านลิงก์ติดต่อเราทางด้านล่าง แล้วเราจะหยุดส่งข้อมูลสื่อสารถึงคุณ

การทำโปรไฟล์เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด
จุดประสงค์ของการทำโปรไฟล์คือเพื่อส่งเนื้อหาเว็บไซต์หรือเนื้อหาอีเมลซึ่งมีความเกี่ยวข้องสูง และ/หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทที่คุณเป็นตัวแทน เพื่อให้สำเร็จในเรื่องนี้ เราจึงใช้ข้อมูลที่คุณให้และข้อมูลที่ได้รับจากบริการเพิ่มปริมาณข้อมูลของบุคคลที่สาม เพื่อพยายามที่จะระบุรหัสอุตสาหกรรม SIC และข้อมูลสำคัญอื่น สำหรับบริษัทที่คุณเป็นตัวแทน
นอกจากนี้ เรายังพยายามระบุผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันที่บริษัทของคุณอาจสนใจตามรูปแบบการเข้าชมของคุณในเว็บไซต์ของเรา (ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ) และการส่งอีเมลตอบเรา (ข้อมูลที่คุณให้) จากข้อมูลนี้ เราจะปรับแต่งเนื้อหาในอีเมลและเนื้อหาบนเว็บไซต์เท่าที่เป็นไปได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการและความสนใจของบริษัทที่คุณเป็นตัวแทนมากขึ้น การประมวลผลที่ได้อธิบายไว้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ซึ่งชอบด้วยกฎหมายของเรา (มาตราที่ 6 (1) (f) GDPR) การประมวลผลที่ได้อธิบายไว้จะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมแก่เราตามมาตราที่ 6 (1) (a) GDPR

ความปลอดภัย
เราใช้เทคนิคการจัดเก็บข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต  การใช้ หรือการเปิดเผยอย่างไม่เหมาะสม การแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการทำลายที่ผิดกฎหมาย หรือการสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่จะต้องระลึกไว้คือไม่มีเว็บไซต์ใดที่ปลอดภัย 100% และเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

การเก็บรักษาข้อมูลของคุณ
เราใช้กฎทั่วไปในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีเราอาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลาที่นานขึ้น ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ภาษี และการทำบัญชี

และในบางกรณี เราอาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในระยะเวลาที่นานขึ้นเพื่อให้มีบันทึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการติดต่อของคุณกับเราในกรณีที่มีการร้องเรียนหรือตั้งคำถาม

ลิงก์ภายนอก
เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เนื่องจากเราไม่ได้ควบคุมและเราไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อ


แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น เราจึงขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ นโยบายฉบับนี้มีผลกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์นี้หรือในระหว่างดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเราเท่านั้น

สิทธิของคุณ
ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณอาจมีสิทธิบางอย่างหรือทั้งหมดต่อไปนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

·       สิทธิ์ที่จะได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณพร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและเหตุผลของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

·       สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง (รวมทั้งสิทธิ์ในการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์)

·       สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เฉพาะในบางกรณีที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูล)

·       สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อ:

·       ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลถูกโต้แย้ง

·       การประมวลผลข้อมูลเป็นไปอย่างผิดกฎหมาย แต่คุณไม่ต้องการลบข้อมูลส่วนบุคคล

·       เราไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป แต่ยังคงจำเป็นสำหรับการจัดตั้ง การดำเนินการ หรือการสู้คดีความ

·       เพื่อถ่ายโอนข้อมูลของคุณในรูปแบบที่เครื่องอ่านได้ไปยังบุคคลที่สาม (หรือคุณ) เมื่อเราให้เหตุผลในการประมวลผลของเราตามความยินยอมของคุณ หรือปฏิบัติตามสัญญากับคุณ

·       เพื่อเพิกถอนความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ซึ่งการประมวลผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ)

·       เพื่อคัดค้านการตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับการประมวลผลโดยอัตโนมัติ หรือการสร้างโปรไฟล์เท่านั้น และ

·       เพื่อรับหรือดูสำเนามาตรการป้องกันที่เหมาะสมซึ่งใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่สามหรือองค์กรระหว่างประเทศ

นอกเหนือจากสิทธิ์ข้างต้นแล้ว คุณยังมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของคุณซึ่งเราได้ให้เหตุผลโดยยึดตามผลประโยชน์ซึ่งชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการสร้างโปรไฟล์ (ซึ่งคุณไม่ได้ให้ความยินยอม หรือในการทำสัญญากับคุณ) คุณยังมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดทางตรง รวมถึงการสร้างโปรไฟล์เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด

คุณยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลในพื้นที่ของคุณเพื่อคุ้มครองข้อมูล

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ทั้งหมดนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ เรามุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บุคคลในสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ที่มีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบาย Privacy Shield ของเราควรติดต่อเราโดยใช้ลิงก์ติดต่อเราทางด้านล่างเป็นอันดับแรก โปรดทราบว่าเราอาจขอหลักฐานยืนยันตัวตน และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายอนุญาต เช่น หากคำขอของคุณไม่มีมูลความจริงหรือกล่าวอ้างเกินจริง เราจะพยายามตอบคำขอของคุณภายในกรอบเวลาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เรายังมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับคณะผู้พิจารณาที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปและคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลและสารสนเทศแห่งสหพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ Privacy Shield ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในเรื่องการถ่ายโอนข้อมูลจากสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างที่มีรายละเอียดในหลักการ คุณอาจสามารถอุทธรณ์ต่ออนุญาโตตุลาการต่อหน้าคณะผู้พิจารณาดังกล่าวได้

คำชี้แจงเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในใบสมัครงานของ AMETEK
คำชี้แจงเรื่องความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มุ่งที่จะแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีการที่หน่วยงานของ AMETEK จะใช้ข้อมูลที่คุณส่งมาเมื่อคุณสมัครงานที่ AMETEK หรือหน่วยงานในเครือ AMETEK (เรียกรวมกันว่า AMETEK) ผ่านทางเว็บไซต์ AMETEK (ข้อมูลผู้สมัครงาน)

ข้อมูลผู้สมัครงานทั้งหมดที่คุณส่งมาจะถูกเก็บรวบรวมโดย SAP SuccessFactors ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ระดับโลกในด้านบริการติดตามผู้สมัครงานซึ่งทำสัญญากับ AMETEK ข้อมูลการสมัครงานที่คุณส่งมาจะถูกใช้โดยพนักงาน AMETEK ที่ได้รับเลือกเพื่อจุดประสงค์ในการประเมินคุณสมบัติสำหรับการจ้างงานของคุณเท่านั้น

AMETEK
จะจัดการข้อมูลผู้สมัครงานตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการประมวลผลข้อมูลของผู้สมัครงานหรือตามคำชี้แจงสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดให้ความคุ้มครองแก่คุณมากกว่า

ภายนอกสหรัฐอเมริกา ข้อมูลของผู้สมัครงานจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล SAP SuccessFactors เป็นเวลา 24 เดือนนับตั้งแต่ที่คุณส่งข้อมูลสมัครงานครั้งล่าสุด คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลการสมัครงานของคุณ แก้ไข หรือลบได้ตลอดเวลา โดยเข้าไปที่หน้าเพจสมัครงานของ AMETEK https://188100.jobs2web.com/


ข้อมูลการติดต่อ
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือต้องการใช้สิทธิ์ใด โปรดเข้าไปที่https://www.ametek.com/Privacy-Policy/Thai/Privacy-Formเพื่อส่งคำขอ


ชาวแคลิฟอร์เนีย
คลิกที่ลิงก์ทางด้านล่างเพื่ออ่านนโยบาย California Consumer Privacy Act (CCPA)
นโยบาย CCPA