Fortrolighedspolitik

Ikrafttrædelsesdato: 31. Marts 2022

Læs denne politik grundigt.  Denne fortrolighedspolitikog de juridiske meddelelser på denne hjemmeside, som kan blive opdateret fra tid til anden, beskriver vores indsamling, brug og videregivelse af personlige og ikke-personlige oplysninger indsamlet via denne hjemmeside eller i løbet af vores forretningsaktiviteter. Det er vores hensigt at balancere vores legitime forretningsinteresser i at indsamle og bruge oplysninger modtaget fra og om dig med dine rimelige forventninger til privatlivets fred.

Vi forlader os ikke på Privacy Shield, men fortsætter med at overholde de forpligtelser nedenfor, som vi påtog os, da vi blev godkendt til Privacy Shield. Vi overholder Privacy Shield-rammerne for udveksling af personoplysninger mellem EU og USA samt Schweiz og USA som angivet af det amerikanske handelsministerium vedrørende indsamling, brug og opbevaring af personlige oplysninger overført fra EU og Schweiz til USA. Vi har dokumenteret over for det amerikanske handelsministerium, at vi overholder principperne for Privacy Shield ("principperne"). Hvis der opstår konflikt mellem vilkårene i denne privatlivspolitik og principperne, er principperne gældende. Besøg https://www.privacyshield.gov/ for at få mere at vide om Privacy Shield-programmet og for at se vores certificering. Vi er underlagt undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelserne fra U.S. Federal Trade Commission.

Med henblik på den gældende databeskyttelseslovgivning er vi, forretningsenheden for denne hjemmeside, ansvarlig for alle personlige oplysninger indsamlet om / fra dig på denne hjemmeside eller på anden måde for at drive eller udvikle vores forretning med dig.

Oplysninger, vi indsamler automatisk
Når du besøger denne hjemmeside, indsamler vores server automatisk visse browseroplysninger eller andre oplysninger genereret af din enhed. Disse omfatter, men ikke begrænset til følgende oplysninger:

·       domæne,

·       IP-adresse,

·       dato, tidspunkt og varighed af dit besøg,

·       browsertype,

·       operativsystem og

·       besøgte sider.

 

Vi bruger ikke disse automatisk indsamlede oplysninger til at forsøge at identificere dig, men vi kan forbinde dem med de oplysninger, du frivilligt giver, som er beskrevet nedenfor.

Af hensyn til den tekniske sikkerhed, og især for at forhindre angreb på vores webserver, gemmer vi de respektive data i en kort periode. Det er umuligt at skelne individuelle personers identitet baseret på disse data. Efter kort tid anonymiseres dataene ved at forkorte IP-adressen på domæneniveau, så det ikke længere er muligt at referere dem til den enkelte bruger. De anonymiserede data vil også blive behandlet til statistiske formål. Vi sammenligner ikke nogen data med data i andre databaser eller videresender dem til tredjeparter.

Oplysninger, du indsender
Når du bruger denne hjemmeside, handler med os eller søger at drive forretning med os, indsender du frivilligt til os personlige oplysninger på følgende måder:

·       ved at udfylde blanketter (for eksempel en 'Kontakt os'-blanket), på vores hjemmeside, på en messe eller andre steder, hvor vi driver forretning,

·       ved at downloade dokumentation og/eller applikationer fra vores hjemmeside,

·       ved at abonnere på nyhedsbreve eller anden kommunikation,

·       ved at korrespondere med os via telefon, e-mail eller ved på anden måde at bruge vores kontaktoplysninger eller

·       ved at søge job eller praktik.

Typisk vil de personlige oplysninger, du giver os, omfatte dit navn, firmanavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og eventuelle personlige oplysninger, der er nødvendige for at løse eventuelle forespørgsler eller klager. Disse oplysninger er nødvendige for at indgå en kontrakt med dig (såsom i forventning om en ansættelseskontrakt eller en købsaftale eller en aftale om levering af tjenester såsom at hente information fra vores hjemmeside). Hvis du undlader at indsende de forespurgte oplysninger, kan det resultere i vores manglende evne at levere de efterspurgte tjenester eller produkter eller at overveje din ansøgning om ansættelse/praktikophold.

Oplysninger, vi indhenter fra tredjeparter
Vi kan også indhente oplysninger om dig og den virksomhed, du arbejder for, fra tredjeparter, herunder sociale medier og dataoptimerings- og forøgelsestjenester.

Cookies

En cookie er en fil, der indeholder en identifikator (en streng af bogstaver og tal), som en webserver sender til en webbrowser, og som browseren gemmer. Browseren sender identifikatoren tilbage til serveren, hver gang browseren anmoder om en side fra serveren.

Cookies kan enten være "vedvarende" cookies eller "sessions"-cookies; en vedvarende cookie gemmes af en webbrowseren og forbliver gyldig indtil dens fastsatte udløbsdato, medmindre den slettes af brugeren før udløbsdatoen. En sessionscookie udløber, når brugeren lukker webbrowseren.

Cookies indeholder generelt ingen information, der personligt identificerer en bruger, men personlige data, som vi gemmer om dig, kan være knyttet til de oplysninger, der er gemt i og hentet fra cookies.

De fleste browsere indsamler automatisk cookies, men du behøver ikke at acceptere en cookie, og du kan faktisk ændre din browser, så den ikke accepterer cookies. Du kan finde mere information om cookies, herunder hvordan du indstiller din internetbrowser til at afvise cookies, ved at gå til www.allaboutcookies.org.


Du kan finde fyldestgørende information om de cookies, der bruges på vores websider, i Centret for cookiepræferencer på den pågældende webside.

 

Nødvendige cookies

De nødvendige cookies klassificeres som cookies, der skal være til stede, for at websiden kan levere dens grundlæggende funktioner. De er afgørende for at kunne få adgang til funktioner på websiden, og du kan ikke til- eller fravælge disse cookies.

Ydelsescookies

Ikke alle vores websider bruger ydelsescookies.  De websider af vores, der bruger ydelsescookies, vil angive det i Centret for cookiepræferencer.

Ydelsescookies bruges specifikt til at indsamle data om, hvordan besøgende bruger en webside, hvilke sider på websiden, der besøges oftest, eller hvis de får fejlmeddelelser på siderne. Disse cookies overvåger kun websidens ydeevne, når brugeren interagerer med den.

Funktionelle cookies

Ikke alle vores websider bruger funktionelle cookies.  De websider af vores, der bruger funktionelle cookies, vil angive det i Centret for cookiepræferencer.
 

Funktionelle cookies giver websider mulighed for at huske brugerens websidepræferencer og de valg, de foretager på siden, herunder brugernavn, område og sprog.

Målrettede cookies

Ikke alle vores websider bruger målrettede cookies.  De websider af vores, der bruger målrettede cookies, vil angive det i Centret for cookiepræferencer. 

Målrettede cookies (som omfatter markedsføringscookies) er specifikt designet til at indsamle oplysninger fra dig på din enhed for at vise reklamemateriale til dig baseret på relevante emner, der interesserer dig.

Cookiepræferencer

Du kan administrere dine cookiepræferencer gennem vores Center for cookiepræferencer med undtagelse af nødvendige cookies. Centret for cookiepræferencer registrerer dine præferencer for, hvilke cookies du vil tillade. Centret for cookiepræferencer styrer specifikt din definerede indstillinger for målrettede og ydelsescookies, når du besøger vores websider.. Nødvendige cookies kan ikke deaktiveres, og værktøjet kan heller ikke bruges til at blokere cookies på tredjepartswebsider, der er linket til fra vores webside.

Du kan til enhver tid få adgang til Centret for cookiepræferencer. Ved dit første besøg kan du åbne Centret for cookiepræferencer i dialogboksen, der vises, ved at klikke på knappen, hvor der står "Administrer mine Cookies-præferencer".
 Herefter kan du få adgang til Centret for cookiepræferencer ved at klikke på cookie-ikonet i nederste venstre hjørne i vinduet.

Hvordan vi bruger oplysninger

Al behandling (dvs. brug) af dine personlige oplysninger er begrundet i en "betingelse" for behandlingen. I de fleste tilfælde vil behandlingen være begrundet med, at:

·       du har givet samtykke til behandlingen,

·       behandlingen er nødvendig for at udføre en kontrakt med dig eller tage skridt til at indgå en kontrakt,

·       behandlingen er nødvendig for, at vi kan overholde en relevant juridisk forpligtelse, eller

·       behandlingen er i vores legitime interesser, underlagt dine interesser og grundlæggende rettigheder, og især vores legitime interesse i at bruge brugerdata fra leverandører, kunder og websider til at udføre og udvikle vores forretningsaktiviteter med dem og med andre.

 

Vi bruger de personlige oplysninger, vi indsamler, til at:

·       udføre og udvikle vores forretning med dig og med andre,

·       forbedre vores hjemmeside og vores produkter og tjenester generelt,

·       tilpasse vores hjemmeside til brugernes behov,

·       give dig dokumentation eller kommunikation, som du har anmodet om,

·       korrespondere med brugere for at besvare deres spørgsmål eller behandle klager,

·       administrere rekrutterings- eller praktikprocesser, herunder overveje ansøgninger og afgive ansættelsestilbud,

·       give dig de tjenester eller produkter, du anmoder om og

·       sende dig reklamemateriale, hvor det er lovligt for os at gøre dette.

 

Videregivelse af personlige oplysninger
Vi er en del af en global virksomhedskoncern, og fra tid til anden vil det være nødvendigt at dele dine oplysninger med vores tilknyttede virksomheder. Vi kan også udpege tredjepartstjenesteudbydere (som vil udføre deres tjenester i henhold til vores instruktioner) til at hjælpe os med at levere information, produkter eller tjenester til dig, med at drive og administrere vores forretning eller med at administrere og forbedre denne webside, og disse tredjeparter kan have brug for adgang til dine oplysninger.

Hvis dine personoplysninger overføres uden for EØS til andre selskaber i koncernen eller til tjenesteudbydere, vil vi sørge for at sikre, at dine oplysninger får samme beskyttelsesniveau, som hvis de forblev inden for EØS, herunder ved at indgå dataoverførselsaftaler, vha. EU-kommissionens godkendte standardkontraktklausuler eller ved at forlade os på certificeringsordninger såsom Privacy Shield-rammerne for udveksling af personoplysninger mellem EU og USA. Ved overførsler til andre koncernselskaber i USA (et land, der ikke har modtaget en afgørelse fra EU-Kommissionen, der bestemmer, at USA yder tilstrækkelig beskyttelse af personlige oplysninger), har vi indført EU-kommissionens godkendte standardkontraktbestemmelser, som beskytter personoplysninger, der overføres mellem koncernselskaber. Du har ret til at få oplysninger om den mekanisme, hvorunder dine oplysninger overføres uden for EØS, ved at kontakte os via linket ”Kontakt os” nedenfor. AMETEK vil fortsat være den ansvarlig part i henhold til principperne, hvis en agent behandler dine personlige oplysninger, der er omfattet af denne politik, på en sådan måde, at det fører til tab, misbrug og uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring og ødelæggelse under behørig hensyntagen til de risici, der er involveret i behandlingen og arten af sådanne oplysninger.

Vi kan dele dine personlige oplysninger med tredjeparter i forbindelse med et potentielt eller faktisk salg af vores virksomhed eller nogen af vores aktiver eller aktiver fra enhver tilknyttet virksomhed, hvor personlige oplysninger, som vi opbevarer om vores brugere, kan være en del af de overførte aktiver.

Vi vil også reagere på anmodninger om oplysninger, hvor dette er påkrævet ved lov, eller når vi mener, at videregivelsen af oplysningerne er nødvendig for at beskytte vores rettigheder og/eller overholde en retslig kendelse eller anmodning fra en tilsynsmyndighed eller enhver anden juridisk proces pålagt os.


Marketing, SMS og e-mails
Vi kan kommunikere med dig via SMS og e-mail for at fortælle dig om vores produkter og tjenester, hvor det er lovligt at gøre det og med forbehold for dit samtykke, hvor det er nødvendigt. Hvis du ønsker at fravælge at modtage reklamemeddelelser fra os, bedes du bruge linket 'afmeld', der er indeholdt i vores e-mails, eller SMS’e STOP-nummeret, der er indeholdt i vores SMS’er, eller på anden måde kontakte os direkte via linket ”Kontakt os” nedenfor, hvorefter vi vil holde op med at sende dig reklamemeddelelser.

Profilering til markedsføringsformål
Formålet med enhver profilering er at levere indhold fra websider eller e-mails, der har høj relevans og/eller er anvendeligt for den virksomhed, du repræsenterer. For at opnå dette bruger vi de oplysninger, du har indsendt, og de oplysninger, der er leveret af tredjeparts dataoptimerings- og forøgelsestjenester, til at forsøge at identificere branchekoden og andre vigtige oplysninger om den virksomhed, du repræsenterer.
Derudover forsøger vi også at identificere de produkt- og applikationsinteresser, din virksomhed måtte have, baseret på dine besøgsmønstre på vores websider (oplysninger, vi indsamler automatisk) og dine svar på vores e-mails (oplysninger, du indsender). Baseret på disse oplysninger tilpasser vi derefter e-mail-indholdet og potentielt websidens indhold, så det bedre matcher de krav og interesser den virksomhed, du repræsenterer, måtte have. Den beskrevne behandling er baseret på vores legitime interesse iht. til art. 6 (1) (f) i Databeskyttelsesforordningen (GDPR).
Den beskrevne behandling finder kun sted, hvis du har givet os dit informerede samtykke iht. til art. 6 (1) (a) i Databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Sikkerhed
Vi bruger datalagrings- og sikkerhedsteknikker til at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, ukorrekt brug eller videregivelse, uautoriseret ændring eller ulovlig ødelæggelse eller utilsigtet tab. Det er dog vigtigt at huske, at ingen webside kan være 100 % sikker, og vi kan ikke holdes ansvarlige for uautoriseret eller utilsigtet adgang, som er uden for vores kontrol.

Opbevaring af dine oplysninger
Generelt har vi en regel om kun at opbevare personlige oplysninger så længe, at det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de blev indsamlet til. I nogle tilfælde kan vi dog opbevare personlige oplysninger i længere perioder, for eksempel i de tilfælde, hvor vi er forpligtet til at gøre dette i overensstemmelse med juridiske, skattemæssige og regnskabsmæssige krav og regler.

Under særlige omstændigheder kan vi også opbevare dine personlige oplysninger i længere perioder, så vi har en nøjagtig registrering af dine handler med os i tilfælde af eventuelle klager eller indsigelselser.

Eksterne links
Denne hjemmeside kan indeholde links til tredjepartswebsider. Da vi ikke kontrollerer eller er ansvarlige for
fortrolighedspraksissen for disse websider, opfordrer vi dig til at gennemlæse fortrolighedspolitikken for hver af disse tredjepartswebsider. Denne politik gælder udelukkende for personlige oplysninger indsamlet af denne webside eller i forbindelse med vores forretningsaktiviteter.

Dine rettigheder
I henhold til gældende lovgivning kan du have nogle eller alle af de følgende rettigheder med hensyn til dine personlige oplysninger:

·       at få en kopi af dine personlige oplysninger sammen med oplysninger om, hvordan og på hvilket grundlag disse oplysninger behandles,

·       at berigtige unøjagtige personlige oplysninger (herunder retten til at få ufuldstændige oplysninger udfyldt),

·       at få slettet dine personlige oplysninger (under begrænsede omstændigheder, hvor det ikke længere er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller behandlet),

·       at begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger, hvor:

·       nøjagtigheden af de personlige oplysninger bestrides,

·       behandlingen er ulovlig, men du gør indsigelse mod sletningen af de personlige oplysninger,

·       vi ikke længere har krav på de personlige oplysninger, men de stadig er nødvendige for etableringen, udøvelsen eller forsvaret af et retskrav,

·       at overføre dine data i maskinlæsbart format til en tredjepart (eller til dig), når vi begrunder vores behandling på grundlag af dit samtykke eller opfyldelsen af en kontrakt med dig,

·       at trække dit samtykke til vores behandling af dine personlige oplysninger tilbage (hvor denne behandling er baseret på dit samtykke),

·       at gøre indsigelse mod beslutninger, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling eller profilering og

·       for at få eller se en kopi af de relevante sikkerhedsforanstaltninger, hvorunder dine personlige oplysninger overføres til et tredjeland eller en international organisation.

I tillæg til de ovenstående rettigheder har du også ret til at gøre indsigelse mod enhver behandling af dine oplysninger, som vi har begrundet ud fra en legitim interesse, herunder profilering (i modsætning til dit samtykke, eller for at udføre en kontrakt med dig). Du har også ret til at gøre indsigelse mod enhver behandling af dine oplysninger til direkte markedsføringsformål, herunder profilering til markedsføringsformål.

Du har desuden ret til at indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed for databeskyttelse.

I forhold til alle disse rettigheder og i overensstemmelse med principperne forpligter vi os til at løse klager over vores indsamling eller brug af dine personlige oplysninger. Personer bosiddende i EU og Schweiz med forespørgsler eller klager vedrørende vores Privacy Shield-politik bør først kontakte os ved hjælp af linket ”Kontakt os” nedenfor. Bemærk venligst, at vi kan anmode om bevis på identitet, og vi forbeholder os retten til at opkræve et gebyr, hvor loven tillader det, for eksempel hvis din anmodning er åbenlyst ubegrundet eller overdreven. Vi vil bestræbe os på at besvare din anmodning inden for alle gældende tidsrammer.

Vi har endvidere forpligtet os til at samarbejde med det panel, der er oprettet af EU's databeskyttelsesmyndigheder og den schweiziske føderale databeskyttelses- og informationskommissær med hensyn til uafklarede Privacy Shield-klager vedrørende data overført fra EU og Schweiz. Under visse betingelser beskrevet i principperne kan du muligvis påberåbe dig bindende voldgift før et sådant panel.

AMETEKs erklæring om databeskyttelse og jobansøgninger
Denne fortrolighedserklæring bestræber sig på at informere dig om, hvordan AMETEK-enheder bruger de oplysninger, du indsender, når du ansøger om et job hos AMETEK eller enhver tilknyttet AMETEK-enhed (samlet benævnt som "AMETEK") via AMETEKs webside ("Jobansøgeroplysninger").

Alle de jobansøgeroplysninger, som indsendes af dig, indsamles af SAP SuccessFactors, der er en global softwareudbyder af jobansøger-sporingstjenester, som er indgået i et kontrakt partnerskab med AMETEK. De jobansøgeroplysninger, du indsender, vil blive brugt af udvalgte AMETEK-medarbejdere med det udelukkende formål at vurdere dine kvalifikationer til ansættelse.

AMETEK håndterer jobansøgeroplysningerne i overensstemmelse med den lokal lovgivning, der er gældende for, hvor oplysningerne behandles, eller i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring, alt efter hvad der giver dig den bedste beskyttelse.

Uden for USA gemmes jobansøgeroplysningerne i SAP SuccessFactors-databasen i 24 måneder fra den seneste indsendelse af oplysninger.
Du kan til enhver tid få adgang til dine jobansøgeroplysninger og rette eller slette dem ved at logge ind på AMETEKs jobansøgningsside https://188100.jobs2web.com/


Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål i til denne politik, eller du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder, bedes du gå ind på https://www.ametek.com//Privacy-Policy/Danish/Privacy-Form for at indsende din anmodning.For personer bosiddende i Californien
Klik på linket nedenfor for at se CCPA-politikken (California Consumer Privacy Act).
-